1113 , 2
12 17 , 1
207 , 1
814 , 3
Sprinter , 5
Vito , 1
Në fillim