1 500 EUR
4 500 EUR
5 500 EUR
2 500 EUR
5 500 EUR
200 000 LEK
4 000 EUR
1 300 EUR
3 000 EUR
5 350 EUR
2 800 EUR
18 000 EUR
7 900 EUR
11 700 EUR
Në fillim