32 , 2
42 , 1
Samsung , 2
Smart TV , 2
SP-L250 , 2
UHD tv , 1
Në fillim