100cc , 5
110cc , 1
110cc , 5
LF125T-6 , 2
Në fillim