100cc , 4
110cc , 1
110cc , 4
49 , 1
LF125T-6 , 2
Në fillim