Bravo , 1
Ciao , 1
Liberty , 1
Si , 11
Zipo , 4
Në fillim