Bravo , 1
Ciao , 1
Liberty , 1
Si , 12
Zipo , 5
Në fillim