Fiat , 57
Same , 12
IMT , 5
John Deere , 14
Në fillim