Atlantic , 2
Leonardo , 1
Mx125 , 1
SR50 , 3
Në fillim